Όνομα

Περιγραφή

  

Όνομα

Περιγραφή

  

Κόκκορας

Κόκκορας

  

Περιστέρι μικρό

Περιστέρι μικρό

  

Περιστέρι μεγάλο

Περιστέρι μεγάλο

  

1

Μικρή Περιγραφή

  

1

Μικρή Περιγραφή

  

1

Πελεκάνος ύψος 69cm Πελεκανάκια ύψος 46cm

  

Λεοντάρι

  

Λιονταράκια

  

Γα'ι'δουράκι

  

Γα'ι'δουράκι

  

ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΣΑΒΒΑΣ - Τηλ. 2382024699-  Φαξ 2382024699  -  Διεύθυνση : 3οΧΙΛ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Web Design Pella-Net