Τζακόσομπα ενεργειακή

  

παραδοσιακή σόμπα με φούρνάκι

  

Σομπάκι μικρό

  

Ονομα

Μικρή περιγραφή

  

Ονομα

Μικρή περιγραφή

  

ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΣΑΒΒΑΣ - Τηλ. 2382024699-  Φαξ 2382024699  -  Διεύθυνση : 3οΧΙΛ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Web Design Pella-Net